Vad är ekologi och vad handlar det om? 

Ekologi - Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön.

Svarar på frågor som:

  • Hur vanliga är arterna?
  • Var finns de någonstans?
  • Varför ser de ut och fungerar som de gör?

Organsim - levande individ

Omgivande miljön?